Subvenció dels Consultoris municipals

Vist que s’ha publicat en el taulell d’edictes de Dipsalut, l’edicte de notificació de la resolució de la convocatòria de subvencions adreçades a ajuntaments de la demarcació de Girona per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals (SAC), anys 2023-24.

 Vist que s’ ha concedit a l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí una subvenció per les despeses corrents del funcionament del dispensari municipal:

 

Despeses

Import atorgat

Expedient

Import a justificar

Data justificació

despeses corrents derivades del funcionament del dispensari/consultori municipal: calefacció, llum, neteja, alarma, extintors

3.286,50 €

2023/1035

4.500 €

14/03/2024