Exposició – “…i arriba quan pot”

A partir del 21 de juny es podrà veure “…i arriba quan pot”, la 2a exposició fotogràfica del Tren d’Olot, amb fotografies de les col·leccions particulars de Manel Puig i Josep Vilalta. Aquesta segona mostra inclou imatges del tram comprès entre Vilanna-Bonmatí i la capital de la Garrotxa.

Subvenció – Fons Econòmic Extraordinari

En data del 9 de maig de 2023 la Junta de Govern de la Diputació de Girona va concedir a l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí, dins el “Fons Econòmic Extraordinari ” les següents subvencions destinades al finançament dels serveis municipals pel 2023:

Subvenció – Adquisició d’un tallagespa

En data del 9 de maig de 2023 la Junta de Govern de la Diputació de Girona va concedir a l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí, dins del Programa A3 d’Esports, una subvenció per actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals, amb l’adquisició d’un tallagespa pel camp de futbol.

Subvenció – Despeses corrents de la zona esportiva

En data del 9 de maig de 2023 la Junta de Govern de la Diputació de Girona va concedir a l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí, dins del Programa A1 d’Esports, una subvenció de 1.000 € per al foment de l’activitat física i l’esport, per les despeses corrents de funcionament de la zona […]

Ajuts per a material escolar – Curs 2023/2024

Del 12 de juny al 30 de juny es poden presentar les sol·licituds per obtenir ajuts per a material escolar del curs 2023/2024 per als estudiants empadronats a Sant Julià del Llor i Bonmatí que es trobin en una situació familiar especial amb necessitats socials i/o econòmiques. En aquesta convocatòria podran demanar ajuts els alumnes […]

Actuació municipal – Projectes pendents

A l’acabament del mandat municipal 2019-2023, queden una sèrie d’actuacions pendents d’executar-se, que són: • 2a fase del projecte de distribució de l’aigua des del nou pou fins al dipòsit existent al nucli de Sant Julià del Llor.• Adequació i ampliació de la xarxa de pluvials (2a fase) al nucli de Bonmatí.• 2a fase del […]

Impost de Béns Immobles (IBI)

El període voluntari de pagament finalitza el proper 15 de juny. Si el 15 de maig no heu rebut el cobrament al banc ni tampoc la carta de pagament a les vostres bústies, podeu posar-vos en contacte amb l’Ajuntament per consultar el cas a XALOC i sol·licitar una carta de pagament dins el període voluntari […]

Evolució de la situació econòmica municipal

El mes de maig passat es va aprovar el Compte General de l’Ajuntament de l’any 2022, que queda de la manera següent: El romanent de tresoreria positiu del 2022 ha estat de 650.848,35 €, enfront dels 76.381,26 € de l’exercici 2010, abans de l’inici dels mandats de 2011 a 2023. L’estalvi ordinari (la diferència entre […]

1 2 3 4 5