Llencem correctament els envasos i les restes de medicaments

Què s’ha de dipositar al Punt SIGRE de la farmàcia?
    • En acabar un medicament
      L’envàs buit (blíster, flascó, tub, aerosol, etc.) juntament amb el seu envàs original.
      
    • Al finalitzar un tractament
      L’envàs amb la resta de medicació que hagi pogut sobrar, sempre dins el seu envàs original.
      
    • Al revisar la farmaciola
      Els medicaments caducats, en mal estat de conservació i els que ja no es necessitin.

Què no s’ha de dipositar al Punt SIGRE?Què és SIGRE?
 
SIGRE Medicament i Medi Ambient és una entitat sense ànim de lucre en què participen tots els agents del sector farmacèutic (indústria, distribució i farmàcia) per garantir el correcte tractament mediambiental dels residus d’envasos, buits o amb restes de medicaments, que es generen als domicilis.

La seva activitat es centra en tres grans línies d’actuació: l’impuls i coordinació de les mesures d’ecodisseny que aplica la indústria farmacèutica als envasos de medicaments perquè siguin cada cop més ecològics; la gestió ambiental dels residus que el ciutadà diposita en els Punts SIGRE de les farmàcies, per cuidar el medi ambient, i la conscienciació de l’opinió pública per aconseguir un ús més responsable del medicament.