Mesures per la sequera

El govern de la Generalitat, en vista de la manca de pluges, està desplegant mesures per garantir l’abastament d’aigua a les poblacions.

De les 5 situacions definides en el Pla de Sequera establert per la Generalitat (normalitat, prealerta, alerta, excepcionalitat i emergència), el municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí* està previst que entri en situació d’excepcionalitat, i per aquest motiu cal tenir en compte un seguit de mesures de restricció en l’ús urbà de l’aigua, entre les quals hi ha:

    • Consums per a l’abastament de la població
        ◦ Els volums lliurats per a abastament de població no poden superar una dotació màxima equivalent de 230 litres per habitant i dia (incloent-hi les activitats econòmiques i comercials).
          
    • Ompliment de piscines
        ◦ No es pot omplir cap piscina sota cap concepte (pública, privada o d’altres tipus).
        ◦ Està permès el reompliment parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
        ◦ En relació amb centres educatius, està permès l’ús de piscines desmuntables de menys de 500 litres de capacitat.
          
    • Reg de jardins i zones verdes
        ◦ Queda prohibit el reg de zones verdes i jardins, tant de caràcter públic com particular.
        ◦ Els regs de supervivència d’arbres i plantes es pot fer només de 20 h a 8 h i únicament amb sistema de reg gota a gota o amb regadora.
          
    • Neteja de carrers, paviments, façanes i similars
        ◦ Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, tant públics com particulars, excepte si existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària.
          
    • Fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua
        ◦ Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua.
        ◦ Com a excepció, en llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible per mantenir-la.
          
    • Neteja de vehicles
        ◦ La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos següents:
            ▪ Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua.
            ▪ Fora dels establiments comercials, es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula per mitjà de l’ús d’esponja i galleda.
            ▪ També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials si és necessari per mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals, en el cas de vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d’aigua possible.

    • Ús d’aigua en granges
        ◦ L’ús en granges d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte.

*Aquestes mesures restrictives entraran en vigor al nostre municipi, un cop es publiqui el decret corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a partir de la setmana del 8 de maig. Per fer un seguiment de la situació i les mesures previstes, podeu consultar “El Portal de la Sequera” (https://sequera.gencat.cat).