Despeses de funcionament del Jutjat de Pau

En data del 26 d’abril de 2023 es va fer pública la resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la resolució del Departament de Justícia, Drets i Memòria on s’anunciava l’atorgament d’una subvenció de 1.683 € per l’ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí per ajudar a sufragar les despeses de funcionament del jutjat de pau corresponents a l’any 2023.