IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (IVTM)

Rebuts domiciliats de l’IVTM: 
• El càrrec bancari serà el dia 15 d’abril de 2023. 
 
Rebuts no domiciliats de l’IVTM:
• Podeu realitzar el pagament a partir del 15 de març i fins el 15 de maig de 2023. 
 
IMPORTANT: Si el 15 d’abril no heu rebut el cobrament al banc ni tampoc la carta de pagament a les vostres bústies, podeu posar-vos en contacte amb l’Ajuntament per consultar el cas a XALOC i sol·licitar una carta de pagament dins el període voluntari (fins al 15 de maig).