Proposta de resolució definitiva sobre la modificació de l’autorització ambiental de l’empresa EXIDE

Proposta de resolució definitiva per la qual es considera no substancial la modificació de l’autorització ambiental G1RA200014 de l’empresa Exide Technologies Recycling, SL, d’una activitat de gestió de residus perillosos al terme municipal de Sant Julià del Llor i Bonmatí (exp. G1CNS220052).