Padró d’aigua, escombraries i clavegueram del 1r trimestre 2023


Rebuts domiciliats
    • El càrrec bancari serà el dia 10 de maig de 2023.

Rebuts no domiciliats
    • Podeu realitzar el pagament a partir de l’1 de maig i fins l’1 de juliol de 2023.