Ajuts per adaptar habitatges a les persones grans

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, dependent de la Generalitat, ha obert la convocatòria per subvencionar les obres per adaptar l’interior dels habitatges i afavorir la mobilitat i l’autonomia de les persones grans.

Es pot pagar el 100% del cost de les obres, amb una quantia màxima de 4.000 euros per habitatge.

El pressupost total no pot superar els 8.000 euros.

Els diners es poden fer servir per als següents treballs:

    • Assolir les condicions mínimes d’habitabilitat.
    • Adequar a la normativa vigent les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament.
    • Millorar l’accessibilitat, especialment en cuines i banys.
      
      Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de juny a la web https://habitatge.gencat.cat

Requisits
    • Poden demanar els ajuts les persones de més de 65 anys amb manca d’autonomia o que tinguin una discapacitat igual o superior al 33%.
    • La persona sol·licitant ha de ser la propietària o llogatera de l’habitatge i no pot tenir cap altre habitatge en propietat.
    • Els seus ingressos no poden superar dues vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya.
    • Cal que l’habitatge a reformar sigui el domicili habitual.