Inscripció de la baixada de carretons del dissabte 11 de maig 2024

Les inscripcions per internet es podran fer properament fins els 9 de maig a les 14h a traves de la instància:

FORMULARI-INSCRIPCIO-BAIXADA-CARRETONS

Bases:

Es faran dues baixades i per la puntuació del temps es triarà la marca més bona. Els carretons baixaran d’un en un amb un temps de marge prou ampli com per assegurar-se’n que no es trobin mai dos pel trajecte.

Bases 1a. Baixada de carretons – Sant Julià de Llor i Bonmatí
Dia 11 de MAIG del 2024 a les 17:00 hores.

 


*Itinerari i baixades:

La sortida serà des del carrer St. Grau (l’antic camp de futbol), baixant pel carrer de la Sardana, trencant a la dreta cap al carrer de Contestins continuant fins a la plaça Massana, enllaçant pel carrer d’Ipso Lauro (davant del Centre Cívic) continuem cap a l’avinguda del 22 de Febrer,  acabant davant de l’antic envelat.
Sumem un total de set-cents metres i amb un desnivell de quaranta metres aproximadament.
Es faran dues baixades i per la puntuació del temps es triarà la marca més bona.
Els carretons baixaran d’un en un, amb un temps de marge prou ampli per a assegurar-se que no es trobin mai dos en el mateix recorregut.

 

 

*Període d’inscripció:

Fins al mateix dia de la cursa una hora abans al mateix lloc de la sortida.

Per la web de l’Ajuntament, fins el dijous 9 de maig a les 14h.

 

 


*Requisits participants:

Objectiu diversió: La baixada de carretons es fonamenta en la participació com a bona manera de divertir-se i fer espectacle.
Inscripció lliure: Hi podrà participar tothom (mínim d’edat sis anys), individualment o per grups, fins a un màxim de sis persones.
Autorització segons l’edat: Els menors d’edat necessiten autorització paterna/materna o del tutor/a. I els que tinguin l’edat compresa entre els sis i onze anys: sempre aniran acompanyats per un adult.
Exposició i presentació prèvia: Els carretons s’hauran d’exposar una hora abans (16:00 h) a la mateixa sortida. Les persones participants hauran de presentar-se trenta minuts abans de la sortida del primer carretó.
Equipament obligatori i recomanat: Els participants han de dur obligatòriament casc integral i s’aconsella que també s’emprin guants, pantalons llargs, genolleres i colzeres.
Ambientació: Els participants poden disfressar-se d’acord amb el disseny del carretó.
Seguretat: No s’han de fer maniobres que puguin posar en perill la seguretat dels altres participants ni la del públic espectador.
Empentar: El carretó només es pot empentar a l’inici, per arrencar. Però, serà permès empentar-lo durant alguns dels trams de l’itinerari, si així ho creuen oportú els organitzadors.

 

 


*Requisits dels carretons:

– Podrà ser de construcció pròpia amb bona part de materials reutilitzats o reciclats, es valorarà aquest aspecte en la puntuació.
– No pot ser motoritzat, ni amb pedals, ni cap mena de propulsió.
– Mínim tres rodes.
– Ha de tenir frens i direcció.
– Ha de disposar d’anella de tracció, al davant i al darrere, per si s’hagués d’acabar arrossegant per algun motiu.
– L’estructura ha de ser l’adequada per tal que no sobresurtin elements perillosos (barres de ferro, fustes, canyes, puntes…) que puguin perjudicar els espectadors i als mateixos participants.
– El carretó serà revisat per l’organització abans de sortir i si així es considera, pot ser retirat de la participació.

 

*Organització:

Els organitzadors de la baixada de carretons es reserven el dret de prohibir la participació en tot aquell qui incompleixi la normativa, i podran intervenir en qualsevol incident que pugui esdevenir durant la baixada.
També es reserven el dret a fer alguna excepció en el compliment de les característiques i requisits sempre que tingui coherència i tots els responsables hi estiguin d’acord.
La baixada es podrà anul·lar en cas de condicions meteorològiques adverses. 


*Premis:

▪ Serà premiat al carretó a la millor baixada.
▪ Serà premiat al carretó a la millor posada en escena.
▪ Serà premiat al carretó per votació popular (el públic hi podrà votar al final de la segona baixada).
Pel que fa a la resta de participants tindran tots un obsequi de participació.