Comunicació i autorització per encendre foc

Què és i perquè serveix?

Depenent de l’època de l’any i la zona on es realitza l’actuació es necessitarà una comunicació o una autorització per poder encendre foc.

Qui ho pot demanar?

Persones que vulguin encendre foc per una activitat concreta en el terme municipal.

Documentació que cal presentar

Sol·licitud.

Quan es pot fer?

Del 3 de gener al 14 de març. S’haurà de presentar una comunicació de crema per poder fer foc. [Descarrega imprès Comunicació de crema]

** És requisit indispensable facilitar un número de telèfon mòbil.

Del 15 de març al 15 d’octubre està prohibit encendre foc. Tot i així en casos excepcionals s’autoritzarà la crema per part dels agents rurals i altres agents de l’autoritat prèvia sol·licitud d’autorització per encendre foc. A fi i efecte de facilitar l’entrada de dades es pot omplir el següent imprès. [Descarrega imprès Autorització per encendre foc]

Instruccions per presentar la sol·licitud

Descarregar l’imprès i omplir-lo. Presentar una instància genèrica a través d’e-tram i adjuntar-hi el document omplert i firmat. [Accés a la presentació telemàtica d’una instància genèrica]

Preu

No té cap cost.

Com i on es demana

  • A l’Ajuntament
    • Presencialment, a les oficines municipals.
    • A la pàgina web municipal: Seu electrònica → Tràmits i gestions → Comunicació per encendre foc.
  • Al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Telèfon d’emergències per incendis forestals a Catalunya marcar el 112.