PATI OBERT

Entre el 3 de març i el 19 de juny, cada divendres, de 16:30 a 18:00, està obert l’accés al pati de l’escola, a fi de facilitar-hi un espai lliure i segur, d’oci, trobada, relació, convivència i joc.
En aquest espai, tothom pot realitzar accions pròpiament d’esbarjo de manera autònoma i/o també participar en les activitats d’animació educatives que de manera gratuïta s’hi realitzin.
El Pati Obert disposa d’una persona dinamitzadora, encarregada també de coordinar les diferents propostes que s’hi plantegin i de potenciar i facilitar la participació i la relació entre totes les persones presents.