Consistori

GISJLLIB-AM
Nom: Marc Garcia Nadal
Càrrec: Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Nom: Raül Recasens Ferrer
Càrrec: Regidor equip de govern
Nomenament: 15-06-2019
Nom: Cristina Taberner Claparols
Càrrec: Regidora equip de govern
Nomenament: 15-06-2019
Nom: Susanna Roura Nadal
Càrrec: Regidora equip de govern
Nomenament: 15-06-2019
Nom: Josep Maria Casellas Freixas
Càrrec: Regidor equip de govern
Nomenament: 15-06-2019
Nom: Ana Ivette Chatara Jiménez
Càrrec: Regidora equip de govern
Nomenament: 15-06-2019
Nom: Xavier Sarsanedas Trias
Càrrec: Regidor equip de govern
Nomenament: 15-06-2019
Nom: Maria Remei Bresco Esteve
Càrrec: Regidor equip de govern
Nomenament: 15-06-2019
Nom: Jordi Navarro Molina
Càrrec: Regidor equip de govern
Nomenament: 15-06-2019