Medi ambient

 • Pacte dels Alcaldes (PAES)

  Pacte de les Alcaldies  Europa

  Acció per a una Europa més justa i climàticament neutra: elaboració d’un pla d’acció conjunt sobre energia sostenible i clima (amb compromís per separat).

  Els alcaldes i alcaldesses de tot Europa reforcem les nostres ambicions climàtiques i ens comprometem a dur a terme accions al ritme que dicta la ciència, en un esforç conjunt per mantenir l’augment de la temperatura mundial per sota d’1,5 ℃, la màxima ambició de l’Acord de París.

  Des de fa anys, les ciutats han convertit els reptes climàtics i mediambientals en oportunitats. Ha arribat el moment de convertir-los en la màxima prioritat global.

  Com a signants del Pacte de les Alcaldies – Europa, ens comprometem a portar a tothom en aquest viatge. Ens assegurarem que les nostres polítiques i programes no deixin ningú ni cap lloc enrere.

  La transició cap a una Europa climàticament neutra tindrà impactes en totes les àrees de les nostres societats. Com a líders locals, hem d’estar atents a aquests impactes per garantir la justícia i la inclusió. Només podem entendre una transició que sigui justa, inclusiva i respectuosa amb totes les persones del món i amb els recursos del nostre planeta.

  La nostra visió és que el 2050 visquem tots en ciutats i pobles descarbonitzats i resilients amb accés a una energia assequible, segura i sostenible. Com a part del moviment del Pacte de les Alcaldies – Europa, continuarem (1) reduint les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle al nostre territori, (2) augmentant la resiliència i preparant-los per als impactes adversos del canvi climàtic, i (3) avançant en la lluita contra la pobresa energètica com a acció clau per garantir una transició justa.

  Som plenament conscients que tots els estats membres, regions i municipis de la Unió Europea (UE) estan en diferents etapes de la seva transició, i cadascun té els seus propis recursos per respondre a les ambicions establertes a l’Acord de París. Reconeixem una vegada més la nostra responsabilitat col·lectiva per respondre a la crisi climàtica. Els nombrosos reptes requereixen una resposta política forta a tots els nivells de governança. El Pacte de les Alcaldies – Europa és, sobretot, un moviment d’alcaldes i alcaldesses compromesos que comparteixen solucions locals i s’inspiren mútuament per aconseguir aquesta visió.

  Ens comprometem a contribuir en aquesta tasca duent a terme les accions següents:

  1. COMPROMETRE’NS a establir objectius a mitjà i llarg termini, coherents amb els objectius de la UE i, com a mínim, tan ambiciosos com els nostres objectius nacionals. El nostre objectiu serà aconseguir la neutralitat climàtica el 2050. Tenint en compte l’actual emergència climàtica, farem de l’acció climàtica la nostra prioritat i la comunicarem als nostres ciutadans.
  2. IMPLICAR la nostra ciutadania, les empreses i administracions a tots els nivells en la implementació d’aquesta visió i en la transformació dels nostres sistemes econòmics i socials. El nostre objectiu és desenvolupar un pacte climàtic local amb tots els actors perquè ens ajudin a assolir aquests objectius.
  3. ACTUAR, ara i junts, per encarrilar-nos i accelerar la transició necessària. Desenvoluparem i implementarem, dins els terminis establerts, un pla d’acció per assolir els nostres objectius. Els nostres plans inclouran disposicions sobre com mitigar el canvi climàtic i adaptar-s’hi, sense deixar ningú enrere.
  4. FER XARXA amb altres alcaldes i alcaldesses i líders locals, a Europa i més enllà, per inspirar-nos mútuament. Els animarem a unir-se al moviment del Pacte Global de les Alcaldies, siguin d’on siguin, d’arreu del món, perquè n’assumeixin els objectius i la visió.

  Nosaltres, signants del Pacte de les Alcaldies – Europa, afirmem que avui podem avançar (compromís, implicació, acció, xarxa) per garantir el benestar de les generacions presents i futures. Junts treballarem per convertir la nostra visió en realitat.

  Comptem amb el suport dels nostres governs nacionals i de les institucions europees perquè ens proporcionin recursos polítics, tècnics i financers que s’ajustin al nivell de les nostres ambicions.

  Marc Garcia Nadal, Alcalde de Sant Julià del Llor i Bonmatí, per acord de sessió del Ple extraordinàri de 18/01/2023, s’adhereix a la iniciativa, i es compromet a aconseguir la neutralitat en carboni l’any 2050.

  Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (Abril 2022)

  Adhesió e-Planet

  Documents anteriors:

  Pla d’acció per a l’energia sostenible (juliol de 2014)