EXPOSICIONS AL CENTRE CÍVIC

Fins a la primera meitat de març, es pot veure a la sala gran del Centre Cívic, l’exposició de creacions artístiques de Jordi Fauchs.
A partir de la segona quinzena de març, s’exposaran pintures a l’oli de Pere Martínez, Jordi Quer i Manuel Román