Nova Frontera, Jubilats i Simpatitzants

Correu electrònic: novafrontera@gmail.com

Finalitat de l’entitat: Els fins de l’associació són trobar resposta a les necessitats i els interessos de les persones grans, creant i promovent iniciatives i activitats que afavoreixin la seva integració a la comunitat familiar, local i social.

Logotip/imatge de l’entitat:

Nova Frontera