Nova Frontera, Jubilats i Simpatitzants

Correu electrònic
Finalitat de l’entitat
Els fins de l’associació són trobar resposta a les necessitats i els interessos de les persones grans, creant i promovent iniciatives i activitats que afavoreixin la seva integració a la comunitat familiar, local i social.
Logotip/imatge de l’entitat
Nova Frontera