Càritas Bonmatí

Pàgina web: http://www.caritasgirona.cat/

Correu electrònic: francassumpta@gmail.com

Persona de contacte: Francesc Caparrós. President

Xarxes socials:

Horari: Hores convingudes

Finalitat de l’entitat:

  • Objectius de l’entitat: Càritas Diocesana de Girona està formada per totes les Càritas del Bisbat de Girona, és una entitat de l’Església catòlica, amb personalitat jurídica pròpia, que té com a objectiu promoure, coordinar, harmonitzar i realitzar l’acció social de la diòcesi. Sempre acollint les persones que es troben en situació o risc de pobresa i exclusió social, especialment les més vulnerables i acompanyar-les en el seu procés de promoció i desenvolupament integral, analitzant i incidint en les causes de la pobresa i treballant per la justícia social.

    L’amor és fonament de la nostra identitat i servei, i que inspira els nostres valors: la dignitat de la persona, la justícia social, la solidaritat, la participació, l’austeritat, la innovació i qualitat, i la transparència.

  • Activitats que es desenvolupen durant l’any:

    • Servei Aliments: Proporciona aliments i productes higiènics, que permeten cobrir les necessitats bàsiques a persones i famílies amb limitats recursos econòmics, en coordinació amb els serveis socials. També acompanyem les famílies amb mesures formatives que facilitin el seu empoderament en temes alimentaris, sanitaris, de salut i de consum responsable.

    • Grups Empoderament: Espais de trobada on participen, bàsicament, dones amb fills a càrrec que estan vivint una situació personal complicada i necessiten sentir-se escoltades i guanyar autonomia. Aquí comparteixen experiències personals, s’acompanyen unes a les altres, i expressen sense embuts les seves idees i inquietuds, a més d’aprendre a identificar les seves capacitats i potencialitats. Es faciliten eines necessàries per establir vincles, conèixer i participar dels recursos de l’entorn, millorar el seu benestar, i superar situacions de vulnerabilitat.

    • Tallers de Costura: Tallers on s’agrupen majoritàriament dones que reben coneixements pràctics de costura i reutilització i reciclatge de roba. Aquests espais permeten crear nous contactes i col·laborar de manera conjunta en un projecte. A més, les trobades les ajuden a millorar el coneixement de la nostra llengua i de l’entorn. D’aquesta manera, promovem la cohesió i les relacions de veïnatge i evitem l’exclusió social.

Logotip/imatge de l’entitat:

caritas