Actuació municipal – Projectes pendents

A l’acabament del mandat municipal 2019-2023, queden una sèrie d’actuacions pendents d’executar-se, que són:

• 2a fase del projecte de distribució de l’aigua des del nou pou fins al dipòsit existent al nucli de Sant Julià del Llor.
• Adequació i ampliació de la xarxa de pluvials (2a fase) al nucli de Bonmatí.
• 2a fase del projecte de distribució de l’aigua des del nou pou fins al dipòsit existent al nucli de Bonmatí.
• Obres d’arranjament de murs amb gabions de pedra a la zona esportiva del nucli de Bonmatí.
• Rehabilitació dels pisos del carrer Sant Ramon, 1.

També queden redactats una sèrie de documents amb vista a la seva implementació, com ara:
• Projecte de comunitat energètica al pavelló amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta.
• Preestudi de viabilitat de la instal·lació d’una turbina municipal a la zona industrial de la colònia