13è CONCURS DE PINTURA RÀPIDA

13è CONCURS DE PINTURA RÀPIDA

Dilluns 1 de maig.
Concurs de pintura ràpida, de tècnica lliure.

Categories: Adults, Juvenils (de 13 a 18 anys) i Infantils.

Inscripció gratuïta el mateix dia al Centre Cívic, de 9 a 11 h.

La recepció de les obres es farà al Centre Cívic fins a les 2 del migdia.

El veredicte del jurat es farà públic al mateix Centre Cívic a partir de les 5 de la tarda.

Ho organitza: Agrupació d’Activitats Culturals i Festives de Bonmatí.

 

BASES:

 1. Podran participar en aquest concurs tots els artistes que ho desitgin. La inscripció serà lliure i gratuïta.
 2. La data del concurs serà el 1 de maig de 2023.
 3. L’artista podrà escollir la tècnica que desitgi per interpretar la seva obra. El format serà de dimensions lliure.
 4. Per tal de promoure les inquietuds artístiques de la joventut, s’atorgaran un premi a cada un dels artistes Juvenils amb edats compreses entre 13 i 18 anys i un premi a cada un dels artistes infantils per als menors de 13 anys.
 5. La inscripció dels artistes i el segellat de teles i papers tindrà lloc al Centre Cívic de 9 a 11 del matí. Només hi seran admeses les teles blanques o preparades amb una capa de color uniforme.
 6. La recepció de les obres es farà al Centre Cívic fins a les 14:00 hores.
 7. Acabada l’admissió es reunirà un jurat professional per qualificar les obres presentades. El veredicte del jurat es farà públic el mateix diumenge a partir de les 5 de la tarda al Centre Cívic, on es lliuraran els premis. Tot seguit s’obrirà oficialment l’exposició al mateix Centre.
 1. Els artistes participants hauran de ser presents a l’entrega de Premis per recollir-lo personalment i a mà. Es declararà el premi desert si l’artista premiat és absent en l’esmentat acte d’entrega.
 2. A partir del 15 de maig totes les obres no premiades hauran d’ésser retirades de les oficines municipals, cada dia de 9 a 2 del matí (els dimecres, de 9 a 20 h ininterrompudament), pels seus autors o pels adquiridors que acreditin el seu dret, mitjançant el resguard de presentació o el rebut corresponent d’adquisició, segons els casos. L’1 de juny les obres no reclamades restaran propietat de l’Agrupació i per tant s’entendrà que els autors renuncien a la seva propietat.
 3. El fet de prendre part en el concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i la conformitat amb el veredicte del jurat.
 4. Les obres premiades passaran a ser propietat dels Patrocinadors amb tots els drets de reproducció i d’imatge.
 5. A tots els pintors inscrits, l’agrupació els convidarà a un dinar, el mateix dia, que farem conjuntament al pavelló a les 14:00 hores i si els pintors porten un acompanyant, els farem un preu molt especial que de ben segur no podran rebutjar.

 

PREMIS ADULTS

1r premi 600 €
2n premi 400 €
3r premi 300 € i un sopar/2 persones

PREMIS JUVENILS (de 13 a 18 anys)
Un obsequi per a cada un dels participants

PREMIS INFANTILS (menors de 13 anys)

Un obsequi per a cada un dels participants