Padró d’aigua, escombraries i clavegueram del 4t trimestre 2022

Rebuts domiciliats
• El càrrec bancari serà el dia 10 de febrer de 2023.

Rebuts no domiciliats
• Podeu realitzar el pagament a partir de l’1 de febrer i fins l’1 d’abril de 2023.