Personatges il·lustres

Don Manel Bonmatí i Cendra (1853-1914)

Fundador de la colònia industrial de Bonmatí.


Eugeni Casacuberta (1915-1988)

Fundador del Patronat de l’Habitatge.


Josep Puigdemont i Oliveres (1925)

Alcalde d’Amer que va tirar endavant la segregació del municipi Bonmatinenc tot i tenir els seus vilatants en contra.


Benet Valentí i Guitart

Recopilador de la història i de les tradicions del poble.