Personatges il·lustres

Don Manel Bonmatí i Cendra (1853-1914)
Fundador de la colònia industrial de Bonmatí.

Eugeni Casacuberta (1915-1988)
Fundador del Patronat de l´Habitatge.

Josep Puigdemont i Oliveres (1925)
Alcalde d´Amer que va tirar endavant la segregació del municipi Bonmatinenc tot i tenir els seus vilatants en contra.

Benet Valentí i Guitart
Recopilador de la història i de les tradicions del poble.